Mindfulness in Gouda

Mindfulness betekent: volledig bewust zijn van de huidige ervaring. Je leert je aandacht te richten op ervaringen in het hier en nu. Met mindfulness leer je om bewuster aanwezig te zijn. In plaats van dat je in je hoofd bezig bent met situaties uit het verleden of met denken over de toekomst.

De 8-weekse training is zodanig opgebouwd, dat je leert steeds bewuster aanwezig te zijn. Naast de wekelijkse sessies ga je ook thuis aan de slag met de oefeningen. Zo veranker je wat je hebt geleerd. 

Je ontvangt een werkboek en geluidsbestanden bij de training. Voor de training krijg je eerst een intake-gesprek met de trainer, zodat je goed kunt afwegen of de training wat voor je is.

Naast de wekelijkse sessies is er een extra oefen(mid)dag, om alle vaardigheden te oefenen en te verankeren. 

Na de training is het raadzaam om je nieuwe vaardigheden te blijven oefenen. We bieden regelmatig mogelijkheden om in een groep bij elkaar te komen en te oefenen.

De Amerikaanse wetenschapper John Kabat-Zinn heeft 40 jaar geleden deze training opgezet in een ziekenhuis voor mensen met chronische pijnklachten. Inmiddels zijn er diverse wetenschappelijke onderzoeken geweest en is wetenschappelijk bewezen dat mindfulness effect heeft.

Deze effecten heeft mindfulness:
Beter omgaan met stress, meer concentratie, beter aanvoelen van grenzen en daar bewuster mee omgaan. Mindfulness kan ook stress-symptomen zoals slaapproblemen, vermoeidheid en spanning, verminderen.